Power Clubs målsättningar

Power Club är en drogförebyggande klubb för elever i åk 4 - 6. Power Club vill bland annat stärka förmågan att vara omtänksam, respektera andra och visa hänsyn. Till Power Clubs målsättningar hör att motverka mobbning, vandalisering, kriminalitet och bruk av tobak,  alkohol, narkotika och andra skadliga ämnen.

 

 

 

 

 

När man blir medlem i Power Club lovar man att:

- vara en god vän, visa hänsyn och att inte mobba
  Obs! Det gäller också på nätet!
- inte ta eller låna andras saker utan lov
- inte vara borta från skolan utan lov
- inte använda tobak, alkohol, narkotika eller andra skadliga ämnen
- ta väl hand om sin hälsa


Vad händer om någon inte följer kontraktet?

Om någon bryter mot det som står i kontraktet diskuteras först med eleven. I vissa fall kontaktas elevens vårdnadshavare. Medlemskortet kan indras för en tid. Medlemskapet kan förnyas efter prövning.